Outstanding Sangguniang Barangay Awards


December 14, 2015

 

Sa satuyang namumutan na kongresista, Hon. Leni G. Robredo, sa ama kan Ciudad kan Naga, Mayor John G. Bongat, sa mga kaibahan ta sa Sangguniang Panlungsod, sa mga oficiales kan barangay na iyo an sentro kan aktibidad ta ngunian na banggi, sa mga bisita hali sa Naga City People’s Council, Barangay People’s Council asin media, ladies and gentelemen, marhay na banggi po!

 

Lagpas 20 bulan na an nagtalikod kan piglansar niato an Empowerment and Advancement of Barangays on Local Legislation (ENABL2E) Program kan Abril 2014.  Sa paagi nin Ordinance No. 2014-008, na pinagtulod kan saindong lingkod kaiba sina Konsehal Elmer S. Baldemoro asin Vidal P. Castillo, pinunan ta an satuyang programa sa paagi nin Conference on Barangay Legislation na nagmamawot na paurugon an kaaraman kan oficiales kan barangay manungod sa saindang kapangyarihan asin responsibilidad bilang lokal na lehislador. Pinararom niato an kabatiran kan mga oficiales kan barangay sa proseso kan pagpanday nin resolusyon asin ordinansa, asin pinagduunan an mga prinsipyo nin marhay asin silag na pag-governar.  

 

Sa kahagadan niato na an mga best practices sa Sangguniang Panlungsod entirong maibaba sa grassroot levels, inimbitaran ta sa regular session kan konseho an miembros kan 27 Sangguniang Barangay.  Sa paagi kan SP Watch, naging salming an Sangguniang Panlungsod kun papano pinapautob an legislative asin parliamentary procedures.  Sa mga kahaputan asin komentaryo kan mga barangay, an SP Forum nagtaong oportunidad para magka-huron an mga oficiales kan ciudad asin kan satuyang komunidad.

 

Para mas matuom asin magamay kan mga oficiales kan barangay an pasikot-sikot kan lokal na lehislasyon, an saindong lingkod nag-espwerso magsurat nin libro na may titulo Barangay Legislation and Good Governance.  Ini pinag-publikar asin pinag-distribuer kan opisina kan Oktobre 2014.

 

An gabos na proyektong nabanggit, iyo an satuyang naging paagi para mas mapakusog an mga barangay asin maasigurar na an satong ciudad, puon sa baba, may mga paborableng polisiya para sa ikaka-progreso kan namamanwaan asin ikaka-uswag kan banwaan.   Pangaturugan niato na an mga barangay, na iyong nasa enotan kan pag-governar, kapas asin marikas magserbi sa mga ciudadano --- tatao na maggibo nin lokal na ley na iyong padatulan sa pag-implementar nin mga programa asin pag-pautob nin mga polisiya.

 

Nin huli kaiyan, namukna an Outstanding Sangguniang Barangay Awards na tuyo na maging monitoring and evaluation mechanism kan ENABL2E Program.  Sa paagi nin paglibot sa mga barangay, pag-observar kan saindang regular session, paghiling kan saindang mga dokumentos asin pag-rikisa sa mga ordinansa asin resolusyong saindang pig-haman, maitataas ta pa an kalidad nin pag-governar na igwa sa Naga.   Maski pa inagi ta sa kompetisyon, an solong obheto kan Outstanding Sangguniang Barangay Awards iyo na madeterminar kun ano an mga inobasyon sa barangay asin maaraman man kun ano pa an interbensyon na dapat iintroduser kan gobyerno lokal kan Naga.

 

Ngunian na banggi, maaaraman ta na an resulta asin madedeklara na kun isay sa 27 Sangguniang Barangay an nagluwas na presenteng pinakamatibay asin pinaka-eficiente.  Segun sa Ordinance No. 2014-008, igwa kitang naging limang (5) basehan: a) effectiveness of Legislative Agenda (15%), b) effectiveness of legislative tracking system (10%), c) availability of legislative documents (10%), d) efficiency of performance of Sangguniang Barangay (50%), asin e) quality of office set-up and sanggunian deliberations (15%).

         

An mahigos na naglapigot na maglibot sa mga barangay asin mag-adal kan sinumiter na mga dokumentos iyo an mahihigos na miembros kan  Outstanding Sangguniang Barangay Awards Committee. Sa saindang espwerso, nai-abante ta an satuyang adbokasiya na pakusugon an good governance sa Naga.

 

Nin huli kaiyan, bago ako magtapos, boot kong imbitaran sa enotan, para sa simpleng Awarding kan Plaque of Appreciation, an miembros kan Outstanding Sangguniang Barangay Awards, na kinababalehan ni Jesse M. Robredo Good Governance Center Executive Director Renne F. Gumba,  pamayo kan komitiba, asin nina Metro Naga Chamber of Commerce and Industry Vice President Jose B. Perez, Professor Kenjie E. Jimenea kan University of Nueva Caceres, dangan si Secretary to the Sangguniang Panlungsod Gil A. Dela Torre. Dios mabalos sa saindong tinaong oras asin dunong.PEOPLE'S CORNER


Are You in Favor of Erecting a Statue of Gat Andres Bonifacio in Naga City?

No (12.50%)
Yes (87.50%)
Cast Your Vote

COMMITTEE HEARING


Documents of Deca Homes
Chairperson:  Hon. Ray-An Cydrick G. Rentoy
February 22, 2016 at 1:00 PM


Renewal of Authority to Operate Bingo at SM and ALDP
Chairperson:  Hon. Ray-An Cydrick G. Rentoy
February 10, 2016 at 10:00 AM


Brgy. Ordinance on Improvement of San Francisco Food Stalls
Chairperson:  Hon. Ray-An Cydrick G. Rentoy
February 10, 2016 at 8:00 AM


More..


Facebook Updates